Garantieprijs FrieslandCampina is in april 36,00 euro per 100 kilo melk

29-03-2021 LEMMER – De garantieprijs van zuivelcoöperatie FrieslandCampina voor de maand april stijgt met 0,75 euro ten opzichte van die van maart naar 36,00 euro per 100 kilo. In de prijs is een neerwaartse correctie van 0,20 euro verwerkt als gevolg van te hoog ingeschatte referentieprijzen in de afgelopen periode.

De stijgende noteringen voor basiszuivel resulteren niet altijd meteen in hogere melkprijzen betaald door de referentiebedrijven, stelt FrieslandCampina. De verwachting is dat de onzekere marktomstandigheden als gevolg van de coronapandemie de komende periode blijven aanhouden. Deze maand is de eiwitwaarde 577,57 euro, de vetwaarde 288,79 euro en de lactosewaarde 57,76 euro per 100 kilo melk.

De garantieprijs voor biologische melk stijgt in april stijgt met 1,00 euro ten opzichte van maart naar 48,50 euro per 110 kilo. De stijging komt vooral door een opwaartse correctie van 0,68 euro als gevolg van te laag ingeschatte referentieprijzen in de afgelopen periode. De verwachting is dat de biologische melkprijzen van de referentiebedrijven stabiel blijven door relatief stabiele onderliggende marktontwikkelingen. Voor biologische melk bedraagt de eiwitwaarde in april 778,12 euro, de vetwaarde 389,06 euro en de lactosewaarde 77,81 euro per 100 kilo.

De FrieslandCampina-garantieprijzen gelden voor 100 kilo melk met standaardgehaltes 3,57% eiwit, 4,42% vet en 4,53% lactose, exclusief btw. De bedragen gelden bij gangbare melk bij een gemiddelde levering van 850.000 kilo op jaarbasis. Bij biologische melk is de prijs gebaseerd op een gemiddelde levering van 550.000 kilo melk per jaar.