Geen verkoop van openhaardhout meer

14-10-2020 LEMMER – De afgelopen jaren konden inwoners van de gemeente zich inschrijven voor hout dat overblijft na het snoeiseizoen. De gemeente heeft besloten om hiermee te stoppen en dus voortaan geen openhaardhout meer te verkopen. Dit vanwege het feit dat het stoken van hout (helaas) schadelijk is voor het milieu en de volksgezondheid. Er zijn in de afgelopen tijd dan ook veel maatschappelijke bezwaren geuit op het stoken van openhaardhout.

Schadelijk voor milieu en de volksgezondheid
Het stoken van hout is schadelijk voor mensen die in de buurt wonen (zeker in een dichtbebouwd gebied) als voor uzelf als stoker. De rook van een houtvuur bevat namelijk altijd schadelijke stoffen, zoals: fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Dat zorgt voor ongezonde lucht, niet alleen buiten maar ook in uw eigen huis.

Hoeveel last iemand ervaart of welke klachten optreden, hangt af van verschillende dingen, zoals:

  • de hoeveelheid rook;
  • hoe lang het wordt ingeademd;
  • hoe gezond u bent;
  • en welke stoffen er precies in de rook zitten.

Mensen met een longziekte (astma, COPD, bronchitis), ouderen en kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door de rook. Zij kunnen benauwd worden, veel hoesten, of krijgen (blijvend) een slechtere longfunctie. Ook bij kleine hoeveelheden houtrook kunnen er klachten optreden. Als zij veel rook inademen kunnen de klachten lang aanhouden, ook wanneer het vuur (al) uit is. Daarnaast zijn er ook mensen die (over)last ervaren van de geur van houtrook.