Gemeente De Fryske Marren hijst de mensenrechtenvlag

15-12-2020 LEMMER – Wethouder Irona Groeneveld ging de straat op om met inwoners in gesprek te gaan over mensenrechten. Vanzelfsprekend met inachtneming van de 1.5 meter afstand. Een aantal uitspraken:

  • “Mensenrechten gaan over de bescherming van mensen.”
  • “In deze Coronatijd is het juist belangrijk aandacht te hebben voor het thema vrijheid.”
  • “Mensenrechten gaan over ‘black lives matters’ en over ‘de Pietendiscussie’. Goed dat er aandacht voor is.”
  • “Mensenrechten doen me denken aan oorlog, en het gevoel van vrijheid wat we na de oorlog hebben ervaren.”
  • “Mensenrechten gaat over gelijkwaardigheid, dat ook ik als oude man word gehoord en gezien.”
  • “Mensenrechten gaan over lief zijn voor elkaar. Hang die vlag maar bij mij aan de gevel!”

Wethouder Irona Groeneveld:
“Mensenrechten zijn de basis van een menswaardig bestaan: van vrijheid, gerechtigheid en vrede. Een bestaan waarin je als mens tot je recht kunt komen. Dat je mag zijn wie je bent. Mensenrechten zijn gelijk voor iedereen. En mensenrechten zijn een plicht van iedereen: van de regering, van jou, van mij en van maatschappelijke organisaties. Onze wetten en onze democratie moeten mensenrechten beschermen, vrijheid bieden en mogelijk maken dat iedereen mee kan doen. Ongeacht je afkomst, huidskleur, beperking, gender, seksuele voorkeur, geloof of leeftijd.

Mensenrechten zijn wereldwijde afspraken, daarom zijn ze ook zo krachtig. Ook in De Fryske Marren werken we aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Meedoen aan wonen, werken, onderwijs, gezondheidszorg en aan zelfstandig kunnen leven. We willen dat inwoners gelijk behandeld worden. Het gaat er ook om dat je gezien en gewaardeerd wordt om wie je bent en dat je jezelf kunt zijn. Dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen, dat informatie van de overheid toegankelijk is voor iedereen. Dat de toegang tot ons rechtssysteem voor iedereen toegankelijk is. Als overheid zijn we ervoor om voor sommige mensen een stapje harder te zetten om die gelijkheid te waarborgen.

Het hijsen van de mensenrechtenvlag staat symbool voor hoe we in onze gemeente met elkaar samenleven. En hoe we met elkaar in gesprek gaan over wat er nodig is voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen.”

Contact
Wil jij in gesprek over wat er in onze gemeente nodig is voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen? Stuur een mailtje naar Mieke van Heeringen en/of Hammie Bosma via info@defryskemarren.nl.