Gemeente heeft plannen om aan de slag te gaan met ‘wikselwurk’

13-12-2020 LEMMER – Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om in 2021 aan de slag te gaan met het maken van eigen beleid op het gebied van participatie. Het gaat zowel om inwonersparticipatie (inwoners doen mee bij plannen van de gemeente) als overheidsparticipatie (de gemeente doet mee met plannen uit de samenleving).

De gemeente werkt soms al samen met de inwoners, maar ze vinden het belangrijk om hen nog meer betrekken. Zij willen graag gebruik maken van de kennis en kunde in onze eigen samenleving, waarmee de inwoners meer betrokken worden bij de lokale democratie. De gemeente immers er voor alle inwoners moeten zijn.

Een plan van aanpak hiervoor, onder de naam ‘wikselwurk’, staat binnenkort op de agenda van de gemeenteraad. De gemeente ontwikkelt niet alleen beleid, maar ook een toolkit voor participatie: handvaten voor een goede wikselwurking, zowel voor de gemeente als de samenleving.

Uitgangspunt is dat het bij het samen optrekken allemaal draait om een goeie wisselwerking tussen gemeente en samenleving. Natuurlijk betrekt de gemeente de lokale samenleving bij de ontwikkeling van dit beleid. U hoort hier begin volgend jaar meer van. De gemeente gaat voor een goeie wikselwurking!