Gemeente heeft vernieuwde website

30-03-2021 LEMMER – De website van de gemeente is de afgelopen tijd vernieuwd. Samen met inwoners en medewerkers van de gemeente is een aantal verbeterpunten doorgevoerd op het gebied van toegankelijkheid en online veiligheid. Met inwoners is afgestemd over de indeling en onderwerpen, zodat het gebruiksgemak verbeterd is. In totaal hebben bijna 200 inwoners meegedaan.

Site voldoet aan de veiligheidseisen
De vorige website was inmiddels zeven jaar oud en voldeed niet meer aan de veiligheidsrichtlijnen. De nieuwe site voldoet aan de wetgeving ‘digitale toegankelijkheid’ en de ‘wet open overheid’. De wet open overheid is bedoeld om overheden transparanter te maken.

Samenwerking met inwoners
Er is een structuur- en informatietest gedaan: zowel medewerkers van de gemeente als inwoners werden gevraagd naar een paar onderwerpen te kijken, die ze vervolgens een logische plek moesten geven op de website.

Toegang vanaf elk apparaat
De informatie op onze website moet bovendien toegankelijk zijn vanaf ieder apparaat, een smartphone, tablet of PC. Ook mensen met een beperking moeten de informatie kunnen vinden of bijvoorbeeld kunnen beluisteren”. Dit gebeurt met terugwerkende kracht voor documenten vanaf 2018. Vanaf nu wordt alle informatie op de nieuwste manier geplaatst, waarmee de digitale toegankelijkheid zo optimaal mogelijk is.