Gemeente onderzoekt draagvlak voor openhouden AZC

03-03-2021 BALK – Het COA heeft de gemeente De Fryske Marren gevraagd om te onderzoeken of het AZC mogelijk nog 2 jaar open zou kunnen blijven. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met een onderzoek naar een eventueel draagvlak binnen het dorp.

Het AZC werd in 2016 gheopend en zou in eerste instantie 5 jaar open blijven. Diverse partijen wezen de portefeuillehouder op de eerder gemaakte afspraken over de geplande sluiting van het AZC. Middels een gestarte petitie zijn er al ruim 300 handtekeningen opgehaald die voor het openhouden zijn.

Zowel het CDA als de Burgerpartij De Fryske Marren waren in eerste instantie niet voor een dergelijk onderzoek maar draaiden later in hun mening bij. De VVD en het FNP waren tegen. De ChristenUnie hield een betoog over voortschrijdend inzicht waar Groen links zich in kon vinden. PVDA, D66 en de NCPN konden zich van meet af aan vinden in het verzochte draagvlak onderzoek.

Beroepszaak
Technisch gezien zijn er nog wel spoken en beren op de weg. Naar aanleiding van het besluit om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen dient nog een beroepszaak door de rechtbank Noord-Nederland te worden behandeld. Voordat de rechtbank uitspraak zal doen dient eerst nog een hoorzitting plaats te vinden. De verwachting is dat deze hoorzitting pas volgend jaar plaats zal vinden.

Kosten
Ook de kosten die worden gemaakt zijn wel voor de rekening van het COA vinden diverse partijen. De portefeuillehouder heeft dan ook de opdracht gekregen dit duidelijk te communiceren met het COA.