Gemeente van plan om 56 gemeentelijke monumenten aan te wijzen

14-07-2021 LEMMER – In gemeente De Fryske Marren staan veel gebouwen die we graag willen bewaren. Er zijn daarom al ruim 250 objecten aangewezen als gemeentelijk monument. Niet overal in de gemeente zijn gemeentelijke monumenten te vinden. Alleen in de voormalige gemeenten Lemsterland en Gaasterlân-Sleat. Het college van b en w is daarom van plan om 56 nieuwe gemeentelijke monumenten aan te wijzen in die delen van de gemeente waar dat nog niet is gebeurd.  

Objecten onafhankelijk beoordeeld
De 56 objecten kwamen naar voren tijdens een inventarisatie die in de hele gemeente is uitgevoerd. Hierbij is gekeken of het pand bijzonder is vormgegeven en hoe authentiek een object is. Voor de verschillende criteria krijgt een object punten. Hoe meer punten, hoe monumentaler het bouwwerk. Op basis van het eind 2019 vastgestelde beleid, scoren deze objecten dusdanig hoog dat zij in aanmerking komen voor de status van gemeentelijk monument.

Voorbeschermde status
Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders nu het besluit genomen deze objecten op termijn aan te wijzen als gemeentelijk monument. De objecten zijn daarmee voorbeschermd. Dit betekent dat de aanwijzing nog niet definitief is. Hiervoor is verdere besluitvorming nodig. Het is nu aan de eigenaren of zij hun pand willen laten aanwijzen als gemeentelijk monument. De aanwijzing vindt namelijk plaats op vrijwillige basis. Als een eigenaar het niet eens is met de bescherming, dan wordt de aanwijzing ingetrokken.

Doordat de objecten nu voorbeschermd zijn als gemeentelijk monument, kunnen (delen van) objecten niet meer zomaar gesloopt worden. Ook kan een eigenaar nu aanspraak maken op de subsidieregeling voor instandhouding van gemeentelijke monumenten, zoals bij restauraties. In de herfst van 2021 neemt het college van b en w een definitief besluit over de aanwijzing.