Gemeente verder met ‘De Friese Aanpak’

10-01-2021 LEMMER – De Friese Aanpak (DFA) heeft zich de afgelopen jaren bewezen als uniek en succesvol samenwerkingsprogramma rond de Omgevingsvisies (beleid) en bestuurlijke vernieuwing. Er is aangeven dat het wenselijk is de samenwerking te continueren. Aanleiding zijn onder andere de nieuwe Omgevingswet, die de gezamenlijke overheden en GR’en voor urgente en complexe vraagstukken stelt.

Ook staan we in Fryslân voor diverse andere strategische opgaven zoals
klimaatadaptatie, biodiversiteit en het landschap van de toekomst die onder DFA kunnen worden opgepakt. DFA maakt het makkelijker de juiste expertise op de juiste plek in te zetten, wat zowel tempo als kwaliteit ten goede komt.

Het gaat om een samenwerking van de gezamenlijke Friese gemeenten, provincie en waterschap, waarbij ook GR’en en RWS zijn aangehaakt. Het programmateam zorgt dat alle deelnemende partijen goed worden geïnformeerd en aangehaakt blijven. De gemeente heeft aangegeven dat de kosten van €13.302,- te reserveren voor de verdere samenwerking.