Sterkste stijging gemeentelijke woonlasten

11-01-2021 LEMMER – Huurders gaan gemiddeld 8% meer betalen aan huur dit jaar. Wooneigenaren gaan gemiddeld 6,2 % meer betalen. De afvalstoffenheffing en de ozb stijgen het meest. Gemeenten hebben meer geïnvesteerd in de afvalinzameling.