Geplande recreatie woningen in Balk leidt tot veel vragen

26-08-2021 JOURE – Het kwaliteitsplan rondom de recreatie woningen in Balk lag gisteravond flink onder vuur. Bij het petear waren er dan ook een behoorlijk aantal insprekers te horen. Vervolgens mocht de raad het stuk behandelen en vragen stellen aan de wethouder. Volgens de FNP is er het nodige in de stukken onduidelijk. Met name de uitgebreide stukken en data waarop schetsen zijn gedateerd zorgde voor verwarring en ergernis.

Het CDA had vooral vragen andere over de financiële gevolgen en investeringen die moeten worden gedaan door de gemeente en hoe dat verdeeld zou worden met het recreatiebedrijf. PVDA gaf aan heel veel informatie te hebben rondom het onderwerp. Ook wilden zij weten wat de planologische juridische status is van het plan.

Groen Links wilde graag weten hoe de compensatie eruit ziet. In de plannen is er een bedrag genoemd van €6000,- per hectare echter staat er ook in dat dit bedrag niet toereikend zal zijn ter compensatie van de natuur. Ook is er geen verhuurplicht op woningen dus wilden zijn weten of er voorkomen kan worden dat de huizen gebruikt kunnen worden als tweede huis. D66 had vooralsnog geen aanvullende vragen.

De NCPN gaf aan dat zij het raar vonden dat er vandaag ter plaatse door de wethouders gekeken wordt ove wat voor een brug er zou moeten komen bij het recreatieplan. Burgerpartij De Fryske Marren wilde graag weten welke meerwaarde het plan heeft voor de inwoners van de gemeente. Dit in het kader van de woningnood. Ook werden er vragen gesteld over de actualiteit van 16 jaar kaarten die bij het plan werden gepresenteerd.

Kleurrijk De Fryske Marren gaf aan dat het plan juist belangrijk is voor de werkgelegenheid. De Christen Unie kon niet reageren tijdens deze vergadering omdat de heer S. Holtrop voorzitter van de vergadering was. Op woensdag 8 september zal het onderwerp verder worden behandeld in de raadsvergadering.