Alleen nog droge financiële stukken voor inwoners De Fryske Marren

26-08-2021 LEMMER – De stukken zoals de perspectiefnota en andere formele stukken zullen geen mooie vormgeving meer krijgen. Volgens het College van B&W kon deze versie niet meer uit. De informatie die er in te vinden was werd uiteindelijk alleen maar mooier gemaakt met kleur en foto’s. Ook de online viel de belangstelling tegen. Het zou slechts enkele tientallen keren worden gedownload. De kosten om een vriendelijke versie te maken liggen om en nabij de €5500,-. De gemeente zal wel de samenvatting publiceren in een gemeentelijke courant.