Weidegang op ruim 83% van de melkveebedrijven’

26-08-2021 LEMMER – Bij de jaarlijkse data-actualisatie van marktonderzoeksbureau AgriDirect die in het voorjaar van 2021 heeft plaatsgevonden onder Nederlandse melkveebedrijven hebben 3.400 bedrijven gegevens gedeeld over bedrijfsactiviteiten waaronder het toepassen van weidegang. Van deze bedrijven geeft 73,6% aan volledige weidegang toe te passen en 9,7% deelweidegang.

Bij de melkveebedrijven in het onderzoek van AgriDirect staan bij 60% de koeien 7 tot 12 uur per dag buiten, terwijl ongeveer 25% de koeien 6 uur of minder per dag in de wei laat. Slechts een paar procent van de deelnemende melkveebedrijven laat de koeien meer dan 12 uur per dag buiten.

Bij 44% van de deelnemende bedrijven gaan de koeien tussen 151 en 200 dagen naar buiten. Bij  29% van de bedrijven ligt de periode dat wordt beweid tussen de 121 en 150 dagen en circa 18% van de melkveebedrijven laat de koeien maximaal 120 dagen per jaar naar buiten gaan.