GGD Fryslân en Sport Fryslân van start met pilot ‘Beweegstimulering 0 – 4 jaar

28-10-2021 LEMMER – Dat bewegen belangrijk is, is inmiddels bekend, maar hoe zit dat bij kinderen tussen de 0 en 4 jaar? Bewegen zij voldoende? Sport Fryslân en GGD Fryslân starten een pilot op bij 18 consultatiebureaus om het belang van bewegen voor de allerjongsten beter op de kaart te zetten bij ouders.

Nut en noodzaak
Voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters tot volwassenen. Zo heeft bewegen een positieve invloed op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt in de eerste zes maanden gelegd. De Gezondheidsraad (2017) benadrukt daarom dat het er bij jonge kinderen vooral om gaat dat zij gevarieerd bewegen en motorische vaardigheden aanleren.

Over de pilot
De pilot locaties proberen diverse materialen uit om makkelijker het gesprek aan te gaan over bewegen. De locaties hebben zelf gekozen met welk materiaal ze aan de slag gaan. Ze konden kiezen uit:

  • Kleine materialen zoals praatplaten en een spelletjesboek die tijdens het gesprek ingezet worden.
  • Een overzicht van het beweegaanbod voor 0 – 4 jaar in de buurt dat door buurtsportcoaches is opgesteld. Ook gaan de locaties de samenwerking aan in de wijk met o.a. kinderopvanglocaties en fysiotherapeuten.
  • Een speciale commode met klim- en kruipmogelijkheden, een beweegspiegel en uitdagende stickers op de grond.

Aan de pilot is een onderzoek verbonden waaruit moet blijken welke materialen het beste werken en hoe de beweegstimulerende gesprekken in te voeren zijn in de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) medewerkers.

Samenwerking
De pilot is een doorvertaling van de succesvolle pilot beweegstimulerende inrichting bij JGZ-locaties elders in het land van Kenniscentrum Sport & Bewegen. GGD Fryslân en Sport Fryslân werken samen aan deze pilot in Friesland en maken hierbij gebruik van de expertise van Kenniscentrum Sport & Bewegen. De financiering voor deze pilot is mede mogelijk gemaakt door de landelijke subsidie ‘Bewegen in de Buurt’ vanuit JOGG, een landelijk platform dat werkt aan een gezonde omgeving voor de jeugd.