Groenonderhoud in en rond vijvers en sloten

13-10-2020 LEMMER – Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het maaien en schoonmaken van de vijvers en watergangen in de gemeente. Het gaat hierbij om de watergangen binnen de bebouwde kom. Doel is om de kwaliteit van het water, de doorstroming en de biodiversiteit op peil te houden. De aanpak is dit jaar anders dan voorgaande jaren.

Om het jaar maaien zorgt voor meer variatie in het groen 
De belangrijkste verandering zit in het maaien van het gras rondom en in de vijvers. De gemeente doet dit nu per helft: het ene jaar maaien ze de ene helft van het gras en de berm rond de vijver, het jaar daarop de andere helft. Dit is beter voor de biodiversiteit (meer soorten dieren en planten): omdat een deel in de winter blijft staan, ontstaat er meer variatie in de begroeiing, zowel in grassoorten als in plantensoorten.

Betere bescherming van vogels in insectensoorten
Deze begroeiing biedt daarnaast bescherming aan vogels en insectensoorten. Het is misschien even wennen, maar de nieuwe aanpak is beter voor de biodiversiteit en ecologische ontwikkeling die de gemeente wil realiseren voor de natuur. Een ander voordeel is dat de overgang van grasstrook naar oever en watergang er natuurlijker uitziet.

Noordwest en zuidoost
In het even jaar (zoals nu) maait de gemeente de noordwestzijde van de vijvers en sloten in de hele gemeente, in de oneven jaren maaien ze alle zuidoost-zijdes. Een paar jaar geleden is de gemeente overgegaan op het om de beurt maaien van de bermen langs fiets- en wandelpaden. Ook dit om de biodiversiteit te stimuleren en insecten te beschermen. Na een periode van gewenning, krijgt onze gemeente hier inmiddels ook veel begrip en waardering voor.

Vogels en insecten terug in bebouwde kom
Resultaat is vaak dat er meer vogelsoorten en insectensoorten terugkomen in de woonwijken. Vergroting van de biodiversiteit van de flora en fauna voorkomt ziekten en plagen hierin en houdt de ecologie gezond. Het ‘lange gras’ van de ene helft – dit geldt voor zowel de bermen als de vijvers – wordt een paar keer per jaar afgemaaid en afgevoerd, waardoor dit gras  verschraalt en steeds bloemrijker wordt. 

Het hekkelen van vijvers  
Binnen de gemeente hebben we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan gewenst. In de zomer verwijdert de gemeente op een aantal locaties waterplanten die de doorstroming en de recreatieve watergangen belemmert. In de hoofdwatergangen wordt gemaaid met een maaiboot om genoeg doorstroming in het water te houden voor aan- en afvoer van water. Dit najaar verwijdert de gemeente de waterbeplanting van het water binnen de bebouwde kom uit alle hoofdwatergangen en gedeeltelijk uit de andere watergangen, sloten en vijvers. 

Klimaatadaptatie
Het langere gras en biodiversiteit (meer plantensoorten) zorgen in de zomer voor meer koelte en in de winter juist voor het vasthouden van warmte boven de grond. Dit helpt de vogels en insectensoorten en is bovendien goed voor de nodige aanpassing aan de klimaatverandering. Meer groen voorkomt hittestress in de natuur en in de wijken én maakt de ecologie sterker.

Maaien van gras rondom vijvers en sloten
Het lange gras ( op grote terreinen en de bermen langs de vijvers) in de gemeente wordt 1 a 2  keer per jaar gemaaid. De gazons worden in het groeiseizoen wekelijks gemaaid. Rondom bomen, bankjes en overige obstakels wordt apart bij gemaaid. Dit afhankelijk van het gebruik.