Groot leefbaarheidsonderzoek in Groningen, Fryslân en Drenthe

11-11-2020 LEMMER – Hoe ervaren inwoners van Noord-Nederland  de leefbaarheid in hun dorp of wijk? Om dat te onderzoeken hebben ruim 15.000 mensen de afgelopen weken een vragenlijst gekregen. In Fryslân is de vragenlijst voorgelegd aan Panel Fryslân, het representatieve burgerpanel van het Fries Sociaal Planbureau. De uitkomsten van het onderzoek helpen beleidsmakers van provincies en gemeenten om beter in te spelen op de behoeften van de inwoners.

Het leefbaarheidsonderzoek is een gezamenlijk onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen, Fries Sociaal Planbureau en Trendbureau Drenthe. Iedere twee jaar krijgen de burgerpanels in Groningen, Fryslân en Drenthe een vragenlijst voorgelegd. In oktober 2020 is dat nu voor de derde keer. Het onderzoek biedt de mogelijkheid om de ervaren leefbaarheid in Noord-Nederland over de tijd te volgen, en daarbij trends en ontwikkelingen te signaleren. Het biedt inzicht in de ervaringen van inwoners en onderlinge verschillen tussen groepen mensen en regio’s.

Informatie over het leven in Noord-Nederland
In het onderzoek komen allerlei sociale en maatschappelijke onderwerpen aan de orde die impact hebben op het leven in Noord-Nederland. De onderzoekers willen graag horen van de inwoners hoe tevreden zij zijn over het wonen, werken en leven in de regio. Ook zijn ze benieuwd naar wat het ene gebied ‘leefbaarder’ maakt dan het andere en in hoeverre de leefbaarheid in de knel komt door bijvoorbeeld bevolkingskrimp, vergrijzing en de coronapandemie.

Eerste onderzoeksresultaten in voorjaar 2021
De eerste resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2021 verwacht. Overheden kunnen de onderzoeksresultaten gebruiken om hun beleid zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van inwoners in de regio. Het FSP verwerkt de Friese uitkomsten in de tweede uitgave van ‘Leven in Fryslân’ die in 2021 voor de tweede keer verschijnt. De eerste editie verscheen in 2019.

Over Panel Fryslân
De vragenlijst van het leefbaarheidsonderzoek is in Fryslân voorgelegd aan Panel Fryslân. Dit panel bestaat uit ruim 6.000 inwoners van Fryslân die zesmaal per jaar een online vragenlijst ontvangen over verschillende maatschappelijke thema’s die spelen in de provincie. Zelfaanmelding voor het panel is niet mogelijk; de leden worden geworven via een aselecte steekproef en een persoonlijke uitnodiging. Panel Fryslân is representatief voor de Friese bevolking van 18 jaar en ouder en is daarmee een uniek onderzoeksinstrument in Fryslân.