FrieslandCampina wil komend jaar 1.000 banen schrappen

10-11-2020 LEMMER – Vooral ingegeven door de directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie heeft FrieslandCampina de in 2018 ingezette strategie geëvalueerd. De conclusie is dat hoewel de huidige strategie nog relevanter is geworden, de implementatie ervan versneld uitgevoerd moet worden met verscherpte focus op de groeisegmenten en het structureel verlagen van het kostenniveau. Tot eind 2021 komen hierdoor naar verwachting ongeveer 1.000 arbeidsplaatsen te vervallen, grotendeels in Nederland, België en Duitsland.

FrieslandCampina wil verder werken aan het optimaliseren van de organisatie om kosten te verlagen. De focus ligt daarbij op het productienetwerk, het aantal managementlagen en de ondersteunende diensten en functies. In Nederland, België en Duitsland moet de productiviteit in de keten verder omhoog. Niet-kernactiviteiten worden mogelijk afgestoten.

Vanaf 2022 moet de reorganisatie structureel zorgen voor meer dan 100 miljoen euro per jaar aan lagere kosten. De herstructureringskosten bedragen tussen de 150 miljoen en 175 miljoen euro en deze komen grotendeels ten laste van bedrijfsresultaat in 2020. FrieslandCampina wil het eigen vermogen van de onderneming versterken. Inkomsten uit potentiële desinvesteringen zullen daar voor worden aangewend.

FrieslandCampina wil vooroplopen met gezonde voeding en wil de activiteiten in e-commerce gaan versnellen. De coöperatie wil leidend zijn met duurzaamheid en wil dat nog beter in merken en producten gaan borgen. Verder wil het bedrijf meer waarde halen uit basiszuivelproducten met toegevoegde waarde en hogere marges en daarnaast goed presteren in het management voor bulkzuivelproducten.

Een ander belangrijk doel is het succesvol implementeren van een nieuwe marktbenadering voor de kindervoeding-business in Hongkong en China met extra aandacht voor e-commerce en innovaties.

Over de uitvoering van de transformatie en de onderliggende initiatieven en projecten zal de komende tijd verder worden besloten. Medewerkers, leden-melkveehouders en andere stakeholders zullen over de voortgang worden geïnformeerd. Met de coöperatie wordt ook gekeken naar de opzet van het ledenfinancieringssysteem om er voor te zorgen dat dit systeem toekomstbestendig is en bijdraagt aan een financieel solide zuivelbedrijf.v