Grote verschillen in vervangingspercentage op melkveebedrijven

28-07-2021 LEMMER – Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in de post omzet en aanwas. Er zijn bedrijven met 6 euro per 100 kilo melk aan opbrengst, maar ook bedrijven met een kostenpost van 3 euro per 100 kilo. De opbrengsten of kosten worden sterk beïnvloed door het vervangingspercentage van een bedrijf. Dat kengetal loopt in de praktijk uiteen van 15% tot 35%.

Een bedrijf met 100 koeien dat jaarlijks 35% van de koeien vervangt en daarbij de vaarzen aankoopt voor 1650 euro per vaars, terwijl de slachtkoeien gemiddeld 650 euro opbrengen heeft op jaarbais 35.000 euro aan kosten voor het vervangen van de veestapel. Bij een bedrijf met 15% vervangingen met verder dezelfde uitgangspunten zijn de kosten 20.000 euro lager.

Bij bedrijven die zelf hun jongvee opfokken is de berekening lastiger te maken, maar ook daar zullen de kosten bij een bedrijf dat jaarlijks veel koeien vervangt hoger zijn. Het bedrijf moet over extra fosfaatrechten voor jongvee beschikken en er zijn meer opfokkosten per geproduceerde hoeveelheid melk.

Bij een laag vervangingspercentage zouden de veekosten kunnen oplopen, omdat koeien met problemen langer in productie gehouden worden, waardoor er wellicht meer arbied nodig is. Over het algemeen heeft een oudere koe echter wat minder voer nodig voor de groei en waardoor de voerefficiëntie per kilo melk wat hoger is.