Hoe laadt Fryslân zich op voor de toekomst?

01-09-2021 LEMMER – Investeren in verduurzaming is actueler en urgenter dan ooit. We zitten midden in de Energietransitie. Een grote opgave waarbij we overstap maken van fossiele brandstoffen naar energie uit duurzame bronnen. Met als doel het besparen van C02. Dit vraagt om actie en leidt tot veranderingen waar we allemaal mee te maken krijgen. Maar roept ook veel vragen op. ‘Wanneer gaan we van het aardgas af,  en geldt dat ook voor mij?’ ‘Ik wil graag zonnepanelen op het dak, maar waar moet ik beginnen?’

In het webinar Hoe laadt Fryslan zich op voor de toekomst? gaan we deze vragen beantwoorden en bespreken we welke stappen de provincie Fryslân de komende jaren gaat zetten om de Energietransitie verder te brengen. 

Van zaterdag 11 september tot en met zaterdag 23 oktober ligt het ontwerp- Energieprogramma Fryslân 2022-2025 ter inzage. In deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Maar wat betekenen de doelstellingen in dit programma voor de Energietransitie in Fryslân? Door middel van het webinar op 16 september gaan we hier graag met u verder op in.

Wat is het Energieprogramma?
De energieopgave die de komende decennia op onze provincie afkomt zijn groot, urgent en onontkoombaar. Maar hoe pakken we dit gezamenlijk aan? Als provincie werken we aan een nieuw Energieprogramma 2022-2025. In dit programma staan de acties die we als provincie, in samenwerking met andere partijen, gaan uitvoeren om de energietransitie in Fryslân verder te helpen. Het programma bestaat uit vijf programmalijnen, te weten: (1) Energiebesparing, (2) Lokale Initiatieven, (3) Opwek duurzame energie, (4) Warmtetransitie en (5) Energie-infrastructuur.

Met wie in gesprek?
Het webinar is voor alle inwoners van Fryslân en gaat naast het Energieprogramma ook in brede zin over de Friese Energietransitie. Tijdens het webinar schuiven verschillende tafelgasten aan om een aantal zeer relevante onderwerpen te bespreken en vragen van kijkers te beantwoorden. Aan tafel zitten die avond Gedeputeerde Sietske Poepjes, Wethouder Duurzaamheid & Milieu Jan Dijkstra van Gemeente Waadhoeke, bestuurslid bij Ús Koöperaasje en voorzitter van Enerzjyk Eastermar Jan Willem Sietsma, projectleider Energieteam Fryslân Marije Boersma, Bart Scholten van Jong RES Noord en Onderzoeker Fries Sociaal Planbureau Arjen Brander.

Het webinar is op donderdag 16 september van 19.30 – 21.00 uur

Aanmelding webinar
Webinar:         Hoe laadt Fryslân zich op voor de toekomst?
Datum:            Donderdag 16 september
Tijdstip:           19:30 – 21:00 uur
Locatie:           online te volgen

Aanmelden