Ruim 1,45 miljard voor opkopen van veehouderijbedrijven

01-09-2021 LEMMER – Binnen het pakket maatregelen van de structurele aanpak stikstof werkt minister Schouten van LNV aan een ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen’ en aan de de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop. Het doel van beide regelingen is om de stikstofuitstoot van veehouderijen terug te dringen en daarmee de stikstofdepositie op stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden blijvend te verminderen. Er is in totaal ruim 1,45 miljard euro mee gemoeid.

De ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen’ is een generieke landelijke subsidieregeling, waarbij bedrijven vrijwillig tegen een vaste vergoeding een of meerdere bedrijfslocaties kunnen sluiten. De regeling is gericht op melkvee-, pluimvee- en varkenshouderijen. Dit zijn sectoren waarbij productierechten nodig zijn om vee te mogen houden.

Vanuit het budget voor de bronmaatregelen is  970 miljoen euro gereserveerd voor de regeling. De regeling wordt opengesteld in twee tranches: een eerste tranche van 720 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2022 en een tweede tranche van 250 miljoen euro in de eerste helft van 2025. De verwachting is dat de regeling gaat zorgen voor een reductie van de gemiddelde stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden van minimaal 16 tot maximaal 35 mol per hectare per jaar.

Schouten wil veehouders wat meer tijd bieden om tot een definitief besluit kunnen komen. Ook verwacht ze dat er ruimte zal zijn binnen de Europese staatsteunregels voor een aanpak waarbij landbouwgrond van stoppende bedrijven niet hoeft te worden opgekocht. Wel wil ze voor de overheid een recht op ‘eerste onderhandeling’ kunnen bedingen voor gronden die een veehouder wil verkopen en die belangrijk zijn voor de realisatie van natuur- of landbouwdoelen.

De Maatregel Gerichte Opkoop is een regeling gericht op het opkopen van de bedrijven die de grootste stikstofbelasting geven. Hierbij komen naast melkvee, varkens- en pluimveebedrijven ook kalveren- en geitenhouderijen in aanmerking. Het Rijk verstrekt hiervoor een specifieke uitkering aan de provincies die hiermee gericht veehouderijbedrijven aan kunnen kopen tegen een marktconforme vergoeding.

Er is 483 miljoen euro voor de gerichte opkoop beschikbaar verdeeld over drie tranches. De eerste openstelling loopt. Provincies hebben daarbij tot 4 juli 2022 de tijd om tot een aankoop overeenkomst te komen. De tweede tranche zou eind 2021 opengesteld moeten worden en de derde begin 2023.