IFKS – Onzekerheid over Skûtsjesilen in 2021

30-03-2021 LEMMER – Op dit moment kunnen de Veiligheidsregio in Fryslân en de betrokken gemeenten ons nog geen duidelijkheid geven of onze kampioenschappen in 2021 (7 t/m 14 augustus) kunnen plaatsvinden. Gemeenten kunnen nu nog geen vergunningen afgeven voor evenementen die in augustus 2021 plaatsvinden. Het bestuur en wedstrijdleiding zijn met gemeenten en Veiligheidsregio in overleg over de vraag of de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen in 2021 zouden kunnen doorgaan. Begrijpelijk, hangt dat ervan af of wij in Nederland de verspreiding van het coronavirus onder controle kunnen krijgen.

Als het lukt om het aantal besmettingen aanmerkelijk te laten teruglopen, is het niet uitgesloten dat onze kampioenschappen dit jaar kunnen doorgaan. Net zoals de SKS blijven wij hier vooralsnog van uit gaan.
Tegelijkertijd willen wij de mogelijkheden verkennen of we als onze kampioenschappen – zoals we ze hebben uitgeschreven en voorbereid – niet doorgaan, een alternatief kunnen organiseren. Een alternatief dat zou kunnen passen binnen de beperkingen die begin augustus van kracht zouden zijn. Het overleg met gemeenten en Veiligheidsregio vindt met voorbehoud van hun kant plaats, omdat ook zij nog niet weten welke beperkingen er (hoelang) van kracht zullen blijven. Tegelijkertijd is er een grote bereidheid om te verkennen wat, wanneer, onder welke condities mogelijk zou kunnen zijn.

Inschrijvingen
Tot 1 april kunnen skûtsjes zich nog inschrijven voor deelname aan de IFKS-kampioenschappen 2021. Op het moment van schrijven hebben circa 50 skûtsjes zich daarvoor ingeschreven. De organisatie begrijpt dat het in ieders belang is dat er op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid komt of onze kampioenschappen kunnen doorgaan. Als onze kampioenschappen niet door kunnen gaan, zoals we ze nu hebben voorbereid en uitgeschreven, worden er in 2021 geen IFKS-kampioenschappen verzeild. Het inschrijfgeld wordt dan terugbetaald aan de deelnemers.

Als er vervolgens in zouden slagen om na overleg met gemeenten en Veiligheidsregio alternatieve skûtsje wedstrijden te organiseren in 2021, dan zijn dat geen IFKS-kampioenschappen. Er zal dan éénmalig worden gestreden om een “Corona” bokaal. Resultaten zullen niet meetellen voor IFKS-kampioenschappen. En kunnen dus ook niet tot degradatie of promotie leiden. Deze wedstrijd(en) zullen dan worden gehouden in dezelfde week als anders ons kampioenschap: van 7 t/m 14 augustus.

Voor deze eventuele alternatieve wedstrijden zullen belangstellenden zich opnieuw moeten inschrijven. Immers hiervoor zullen geheel andere voorwaarden (en beperkingen) van toepassing zijn dan voor de kampioenschappen waar zij zich eerder voor inschreven. Als het bestuur en wedstrijdleiding (een) alternatieve skûtsje wedstrijd(en) willen organiseren in 2021 zullen zij dat idee en uitwerking voorleggen aan onze schippersledenvergadering alvorens wij tot de uitvoering over gaan.

Samenvattend
Het bestuur van de IFKS gaat er vooralsnog vanuit dat de IFKS kampioenschappen in 2021 van 7 tot en met 14 augustus plaats zullen vinden. Ze proberen op zo kort mogelijk termijn duidelijkheid te krijgen of die verwachting realistisch is. Tegelijk zal er worden gekeken of er een alternatieve wedstrijden kunnen worden georganiseerd op het moment dat de kampioenschappen niet doorgang kunnen vinden. Eventuele beslissingen hierover zullen eerst worden voorgelegd aan de schippersvergadering. Meer nieuws volgt.