IMF-subsidie voor 17 projecten in regio Zuidwest-Fryslân

18-12-2021 LEMMER – Vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 17 initiatieven in de regio Zuidwest-Fryslân. Het gaat om projecten uit de derde subsidieronde van 2021. In deze laatste openstellingsperiode gaat er ruim 268.875 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Eén van de gehonoreerde projecten is het Multifunctioneel Centrum Piers’ Stee in Kimswert.

Verduurzaming MFC
Het MFC Piers’ Stee in Kimswert is een belangrijke ontmoetingsplek voor het dorp en omstreken. Er worden veel activiteiten georganiseerd en het dorpshuis functioneert voor vrijwel alle lokale verenigingen en clubs als uitvalsbasis. Het voortbestaan van het MFC is dan ook van groot belang voor de leefbaarheid in de streek. Om het dorpshuis toekomstbestendig te maken is het nodig dat er verduurzaamd wordt. 

Met hulp van subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns kunnen diverse verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd. De bijdrage wordt onder andere gebruikt voor het isoleren van leidingen, het installeren van ledverlichting en het aanschaffen van duurzame installaties, zoals een luchtwarmtepomp. Een belangrijk doel van de maatregelen is het verlagen van de energielasten. Bovendien is het MFC van plan om in de toekomst zoveel mogelijk energie zelf op te wekken. Stichting MFC Kimswert ontvangt voor dit project een IMF-bijdrage van 75.000 euro. De totale projectkosten bedragen 235.170 euro.

Iepen Mienskipsfûns 2022
Vanaf 10 januari tot en met 3 februari 2022 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen voor IMF-projecten. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van de subsidie op www.streekwurk.frl.