WOZ wordt per 2022 anders berekend

18-12-2021 JOURE – Voortaan is niet langer de inhoud de bepalende factor voor de berekening van de WOZ maar de oppervlakte van de huizen. Die aanpassing kan zeker gevolgen hebben voor de WOZ waarde. Door de verandering kan waardering juist hoger of lager uitvallen. Voor 250 van de 352 gemeenten zal de nieuwe methode ingevoerd worden. 102 gemeenten zijn al overgestapt naar de nieuwe methode.

Volgens de rekenkamer was de eerdere berekening niet nauwkeurig genoeg. Op de nieuwe manier kunnen eerder gemaakte fouten worden gecorrigeerd. Het is dus nog niet bekend of de OZB belasting voor huiseigenaren omhoog of omlaag zullen gaan. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn. Dat zal komend jaar uit moeten wijzen.