Voedselbanken kunnen bijdrage goed gebruiken

18-12-2021 LEMMER – De voedselbanken in Friesland kampen met tekorten in aanloop naar de kerstdagen. Er is vooral een tekort aan vlees. Een van de redenen is dat winkeliers beter met hun voedselvoorraden omgaan. Waar er in vorige jaren 12 pallets met voedsel werden geschonken is dat nu beperkt tot 1. En dat is natuurlijk veel lastiger om te verdelen.

Als er voldoende gelden beschikbaar zijn koopt de voedselbank soms ook zelf vlees in. Maar dat is niet voldoende om iedereen te kunnen voorzien. Acties die er worden georganiseerd door verenigingen bieden enige soelaas. De voedselbanken Friesland zijn op zoek naar bedrijven die de spullen die over zijn of teveel zijn willen doneren aan de voedselbank.

Bedrijven kunnen zich melden via deze link