Inkrimping veestapel kost tot 30.000 banen

26-07-2021 LEMMER – De inkrimping van de veestapel kan tot 30.000 banen kosten. Dat blijkt uit een analyse van het CNV. Het CNV pleit voor een transitiefonds om een hoge werkloosheid in de landbouwsector te voorkomen. Een derde van de getroffen werknemers werkt in de primaire landbouwsectoren, zoals de dierhouderij. Twee derde werkt in gerelateerde sectoren, zoals de agrarische dienstverlening, distributie, slachterijen en de veevoerindustrie.

Het CNV roept de overheid op om tot een transitiefonds te komen en denkt daarbij aan de volgende mogelijkheden:

  • Een omscholingsplan, met daarbij een extra focus op de zorg en de transportsector. In de zorgsector zijn grote tekorten. De zorg vereist daarnaast vaardigheden die verzorgers van dieren vaak bezitten. Ook transport is een interessante sector omdat veel medewerkers in de agrarische sector een rijbewijs bezitten en ervaring met vervoer hebben. Naar dit werk is overal in het land vraag, dus men hoeft niet te verhuizen.
  • Functies in het natuur en landschapsbeheer. Een voorbeeld is het leveren van diensten voor natuur- en landschapsbeheer en waterberging, of -zuivering. Hiervoor liggen vooral mogelijkheden in de buurt van natuurgebieden, veenweidegebieden en het rivierengebied.
  • Functies in maatschappelijke ondernemingen. Dit zijn multifunctionele bedrijven die naast voedsel ook andere maatschappelijke waarden en diensten produceren, zoals zorg, recreatie of educatie, of nieuwe verbindingen organiseren tussen voedselproductie en burgers.

Meer informatie is te vinden in een factsheet die de CNV heeft opgesteld