Innovatiematrix Fryslân klaar voor ideeën die bijdragen aan brede welvaart

14-09-2021 LEMMER – Wil jij bijdragen aan de brede welvaart of heb je ideeën over de nieuwe economie? Vanaf 16 september kun je € 2.500,- euro ondersteuning aanvragen voor het ontwikkelen van projectideeën die een bijdrage leveren aan het gezamenlijke doel: geluk op 1.

Je krijgt daarnaast de unieke kans om een netwerkgesprek met experts vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen te voeren. We noemen dit de innovatiematrix. Ook wordt elk projectidee gekoppeld aan een medewerker van Ynbusiness, die jou begeleidt bij het gesprek en de vervolgacties. Wil je weten of jouw projectidee in aanmerking komt voor ondersteuning? Neem dan contact op met Ynbusiness: info@ynbusiness.nl / 058 – 76 00 500

Deze regeling is onderdeel van het provinciale tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’, dat in april is vastgesteld door de Provinciale Staten.

Meer informatie Innovatiematrix