Kadaster: ‘Handel in landbouwgrond loopt terug’

06-10-2021 LEMMER – Jaarlijks wordt 1,7% van de landbouwgrond in Nederland verhandeld. De laatste jaren neemt deze grondmobiliteit af. De handel in akkerland daalde daarbij nog iets meer dan de handel in grasland. Per provincie varieert de de grond mobiliteit tussen 1,4 en 2,1%. Dat meldt het Kadaster in de publicatie over de mobiliteit op de agrarische grondmarkt van 2012 tot en met 2020.

Jaarlijks ziet het Kadaster een sterk seizoenspatroon in de transacties in landbouwgrond met telkens een dip in het derde kwartaal. Ook kan worden vastgesteld dat rondom steden en dorpen minder in landbouwgrond wordt gehandeld. Verder wordt geconstateerd dat de nabijheid van een Natura 2000-gebied zorgt voor minder handel in landbouwgrond. Ieder jaar wordt circa 50.000 hectare landbouwgrond binnen families overgedragen.

Meer informatie is te vinden in de publicatie ‘Landbouwgrond wisselt eens in 59 jaar van eigenaar‘ van het Kadaster.