Kleinschalige dorpsuitbreiding voor westzijde Oosterzee

19-05-2021 OOSTERZEE – Aan de westzijde van Oosterzee wordt het als het aan het college ligt binnenkort mogelijk om negen woningen, waarvan één vrijstaande woon-werkwoning en acht twee-onder-één-kapwoningen, te ontwikkelen. Het college van b en w heeft namelijk ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Oosterzee – West. Deze kleinschalige dorpsuitbreiding draagt bij aan het bieden van voldoende mogelijkheden voor woningbouw in de gemeente. Met het opstellen van het ontwerp, dat in samenwerking is gegaan met plaatselijk belang, is rekening gehouden met de wens uit het dorp om niet alleen kavels voor vrijstaande woningen maar ook kavels voor twee-onder-één-kapwoningen te realiseren. Dit om te zorgen voor de doorstroming in de woningmarkt van Oosterzee.

Ontwerpbestemmingsplan en -besluit ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het -besluit ligt momenteel zes weken ter inzage. U kunt dit plan onder andere digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen 12 weken na afloop van de periode van terinzagelegging neemt de gemeenteraad een besluit over het al dan niet vaststellen van het (nieuwe) bestemmingsplan. Als de raad het bestemmingsplan vaststelt, is vervolgens beroep mogelijk bij de Bestuursrechtspraak van de Raad van State.