Overschrijding van stikstofplafond melkveehouderij in eerste kwartaal 2021

19-05-2021 LEMMER – Het CBS heeft de eerste kwartaalrapportage van 2021 over de stikstof- en fosfaatexcretie door de Nederlandse veestapel gepubliceerd. De excretie van fosfaat en stikstof door de Nederlandse veestapel was lager was dan de  nationale plafonds. Ook de sectorale plafonds voor fosfaat en stikstof zijn in het niet overschreden met uitzondering van het sectorplafond voor stikstof voor melkvee. De stikstofexcretie van deze sector was bijna 1,9% te hoog.

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 lag de excretie van stikstof door melkvee boven het sectorale plafond, zij het minder hoog dan aan het einde van het vierde kwartaal 2020. De overschrijding van het sectorale stikstofplafond door de Nederlandse melkveestapel is een blijvend punt van zorg, stelt minister Schouten van LNV.

In de eerste kwartaalrapportage 2021 heeft het CBS ook voorlopige cijfers over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel in het afgelopen jaar opgenomen. Daaruit blijkt dat de fosfaatexcretie van de gehele veestapel in 2020 waarschijnlijk bijna 13% onder het nationale plafond van 179,2 miljoen kilogram ligt, terwijl de stikstofexcretie naar verwachting ruim 2% lager uitkomt dan het nationale plafond van 504,4 miljoen kilogram.

Medio 2021 zal het CBS de definitieve cijfers over de stikstof- en fosfaatexcretie door de Nederlandse veestapel in 2020 publiceren.