Tweede (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups

19-05-2021 LEMMER – De afgelopen jaren is er een toename te zien van het aantal eikenprocessierupsen in de gemeente. Gemeente De Fryske Marren gaat de eikenprocessierups preventief bestrijden. Vanavond (19 mei) en vannacht wordt voor de tweede keer de eikenbomen bespoten Nematoden. Onder andere in Oudehaske, Oudemirdum, Rijs, Rotstergaast, Sint Nicolaasga, en Rotsterhaule en Ouwsterhaule wordt preventief gespoten in een aantal straten waar (eerder) nesten zijn aangetroffen..

Preventief bestrijden
Beheersing van de eikenprocessierups is gericht op het zoveel als mogelijk vermijden van nestvorming in de risicogebieden en bij het ontstaan van nesten deze tijdig te verwijderen. Met tijdig verwijderen wordt uitvliegen van de eikenprocessievlinder voorkomen en overlast beperkt. Daarom gaan wij de komende tijd aan de slag met het preventief bestrijden van nesten. Bij deze bestrijdingswijze worden de eiken die aan de weg staan bespoten met zogenoemde nematoden. Deze zijn 100% biologisch en mogen worden toegepast zonder een toelating binnen de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Ook geldt een vrijstelling van de Flora- en Faunawet. Deze behandeling wordt na twee weken herhaald. Op deze wijze wordt de rups bestreden, nog voordat hij schadelijk wordt. Hoveniersbedrijf Timmerman voert de werkzaamheden voor ons uit. Daarnaast sporen onze wijkbeheerders de rupsen op en controleren in het voorjaar de eiken. Ontdekken zij een nest, dan hangen ze een waarschuwingslint om de boom.

Meer biodiversiteit
We willen de biodiversiteit in De Fryske Marren bevorderen om zo de rups met natuurlijke vijanden te bestrijden. Zelf kunt u hier ook aan bijdragen door bijvoorbeeld nestkastjes in de tuin te hangen voor vogels. Ook kunt u meer bloemen planten voor insecten.

Nest gezien?
Heeft u zelf een nest gevonden of heeft u een vermoeden daarvan? Doe dan een melding via www.defryskemarren.nl/meldingdoen. Ook nesten op bomen van particulieren laten we verwijderen. Bedrijven zijn zelf wel verantwoordelijk voor het inschakelen van bestrijdingsspecialisten.