Knelgevallenregeling voor melkveehouders loopt langer door

16-04-2021 LEMMER – Het stelsel verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij is per 1 januari 2016 ingegaan. Om te voorkomen dat melkveehouders geconfronteerd zouden worden met disproportionele lasten is destijds voorzien in een knelgevallenvoorziening voor melkveehouders die langjarige financiële verplichtingen waren aangegaan voor het verwerken van hun gehele fosfaatoverschot. Deze regeling is verlengd tot eind 2025. Dat meldt minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer.

Er is destijds bij invoering van de knelgevallenregeling aangegeven dat deze voorziening na 5 jaar zou kunnen komen te vervallen. De looptijd van deze afgesloten overeenkomsten is verschillend en voor een deel van de overeenkomsten is de looptijd al afgelopen. Er zijn ook overeenkomsten met langjarige termijnen waarbij de einddatum van de verplichtingen in het contract na 31 december 2020 ligt. Om duidelijkheid te verschaffen over de looptijd van deze nog lopende overeenkomsten zal de knelgevallenvoorziening nog 5 jaar blijven gelden, tot uiterlijk 31 december 2025.

De betreffende melkveehouders zijn hierover in december door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geïnformeerd. Melkveehouders met nog lopende contracten moeten aan de voorwaarden voor de knelgevallenvoorziening blijven voldoen. Op het moment dat de overeenkomsten zijn beëindigd gaan de voorwaarden voor grondgebondenheid gelden. Dan moeten zij ook beschikken over voldoende grond of de productie verminderen.