Krimp in varkensstapel zichtbaar in cijfers van de Landbouwtelling 2021

03-10-2021 LEMMER – Het aantal varkens in Nederland nam in 2021 met 4% af naar bijna 11,4 miljoen dieren. De rundveestapel bleef met 3,8 miljoen dieren nagenoeg gelijk ten opzichte van 2020. Het aantal melkgeiten steeg licht naar 482.000, het aantal schapen daalde naar 848.000. De omvang van de pluimveestapel nam af naar bijna 100 miljoen dieren. Dat stelt het CBS vast op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2021.

Op 1 april 2021 telde Nederland 4% minder varkens dan het jaar daarvoor. Er zijn in Nederland nog circa 3.400 bedrijven met varkens. Ze houden gemiddeld 3.400 dieren. De daling van het aantal varkens en varkensbedrijven is mede het gevolg van de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij en de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. 

In 2021 telde Nederland ruim 1% meer geiten dan het jaar daarvoor. In 2021 waren er 0,4% minder runderen dan in 2020. Het aantal vleeskalveren nam met 2% af naar ruim 1 miljoen dieren. Met 1,57 miljoen aanwezige melkkoeien in 2021 nam de melkveestapel met 1,4% af vergeleken met 2020. De jongvee voor de melkveehouderij nam met 3,4% toe naar 967.000 dieren. In 2021 had een bedrijf met melkkoeien gemiddeld 58 hectare grond waarbij er gemiddeld 103 melkkoeien werden gehouden.

In totaal waren er in 2021 circa 99,9 miljoen stuks pluimvee op bedrijven aanwezig. Dat is 2% minder dan in 2022. De krimp wordt veroorzaakt door de daling van het aantal vleeskuikens. Dat nam met 4% af naar 47 miljoen. Het aantal leghennen steeg met 0,2% naar ruim 43 miljoen.