Kritieke opbrengstprijs voor melk was bijna 37,50 euro per 100 kilo in 2020

19-04-2021 LEMMER – Een gerenommeerd accountantskantoor vergeleek de gemiddelde resultaten over 2020 van melkveebedrijven met voorgaande jaren. De kritieke opbrengstprijs voor melk lag op bijna 37,5 euro per 100 kilogram. Bedrijven kenden een gemiddeld negatieve marge van bijna 1,00 euro per 100 geproduceerde kilogram melk. 

De melkproductie steeg in 2020 tot boven de 9.000 kilogram per koe en de totale productie per bedrijf nam toe tot boven 1 miljoen kilo. Toch zijn ook de kosten omgerekend per kilogram melk gestegen. De enige post die daalde, zijn de rentelasten per 100 kilogram melk, veroorzaakt door de historisch lage rentestand. 

Diverse kosten bereikten het hoogste niveau in 5 jaar. Door gestegen toegerekende kosten waren de saldo’s van opbrengsten minus toegerekende kosten veelal lager dan het 5 jarig gemiddelde. Maar ook de vaste kosten zijn gestegen.  

De reserveringscapaciteit lag op 5,78 euro per 100 kilo melk. Banken zien graag bank dat bedrijven minimaal 7 euro per 100 kilo beschikbaar hebben voor aflossingen en vervanginginvesteringen op bedrijven met moderne gebouwen en inrichting en liefst nog wat meer op bedrijven met een middelmatige of verouderde bedrijfsuitrusting.