Kwetsbare vogels overleven dankzij wintervoedselakkers

23-12-2021 LEMMER – Boeren in Ravenswoud laten op een deel van hun akkers in aanloop naar de winter bloemen groeien als voedsel voor kwetsbare vogels, zoals de patrijs, maar ook de muizen. Daarnaast bieden deze akkers voor broedvogels als de geelgors kansen. Wintervoedselveldjes en vogelakkers zijn onderdeel van het leefgebied Open Akker in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Vandaag onthulden landbouwgedeputeerde Fokkinga en agrarisch collectief ELAN (circa 430 boeren in Zuidoost-Fryslân) één van de tien informatieborden over wintervoedselakkers op het grondgebied van de maatschap Jongsma in Ravenswoud.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Wat ik dan het mooiste vind, is om met eigen ogen te zien hoe dit agrarisch natuurbeheer in de praktijk uitpakt. Want daar doen we het allemaal voor. Als provincie hebben we gezegd dat we de transitie naar een meer natuur-inclusievere manier van boeren willen bevorderen. En dat gebeurt hier. Dat we het dan nu met deze informatiepanelen ook nog kunnen laten zien aan de mensen, is helemaal mooi!”

Compensatie boeren voor natuurbeheer
Boeren kunnen een compensatie uit het ANLb ontvangen voor inkomstenderving, als zij een deel van hun activiteiten inleveren voor natuurbeheer. Een voorbeeld hiervan is het beheer van sloten, grasranden, houtwallen en akkers.

Succesvolle aanpak
Vogels komen daadwerkelijk op de wintervoedselakkers af. De aanpak wekt ook de interesse van toeristen en wandelaars. De akkers zorgen namelijk niet alleen voor voedsel, maar ook voor schitterende bloemen in de winterperiode. Inmiddels is ook gebleken dat de grond tot rust kan komen na intensieve periodes van oogsten.

Meer informatie