Landbouwadviespool helpt Friese boer bij natuurinclusief ondernemen

18-05-2021 LEMMER – Voor Friese boeren met bedrijfsspecifieke kennisvragen over natuurinclusieve kringlooplandbouw is een Landbouwadviespool opgezet door provincie Friesland in samenwerking met Living Lab Fryslân als coördinerende partij. De pool wordt gevormd door een netwerk van onafhankelijke adviseurs.

De adviseurs kunnen vragen van boeren beantwoorden. Zij doen dit met ondersteuning van een netwerk van organisaties zoals de agrarische collectieven, landbouw- en natuurorganisaties, Wetterskip Fryslân, kennisinstellingen en de provincie. Sinds deze week worden de adviseurs vermeld op de website van Living Lab Fryslân. De komende periode wordt de site ook meer gevuld worden met praktijkcases, inspirerende voorbeelden en kennis uit studiegroepen.