Onderzoek Financieel Resultaat Gemeenten 2020 ten op zichtte van 2019

18-05-2021 LEMMER – Op basis van data van het CBS heeft het Centrum voor Economisch Welzijn onderzoek laten uitvoeren naar de financiële balansen van alle gemeenten in Nederland. Hieruit moet blijken in hoeverre de gemeentelijke kassen een tekort of overschot hebben overgehouden aan de corona pandemie in 2020. De vergelijking met 2019 word gemaakt om te kijken hoe dit jaar zonder pandemie zich verhoud tot het crisisjaar.

Notities vooraf
Alle benoemde cijfers in dit onderzoek zijn per 1000 inwoners voor een eerlijke vergelijking. Daarnaast geven niet alle gemeenten op tijd hun data door, deze zijn niet verwerkt in dit onderzoek. De originele onbewerkte dataset is te vinden op: https://data.overheid.nl/dataset/a74b8e44-982c-4402-9386-c1a0984326d1

Data Financieel Resultaat Gemeenten

ProvincieGemeenteBaten (2019)Lasten (2019)Resultaat (2019)Baten (2020)Lasten (2020)Resultaat (2020)Resultaat verschil (2020 t.o.v. 2019)
FrieslandDe Fryske Marren€207.136€481.898€274.762€2.845.066€2.829.222€15.844€290.606