Onroerend goed is bezig met opmars in Friesland

18 mei 2021 – Het afgelopen jaar is het aantal vestigingen van bedrijven die zich bezighouden met handel, beheer, verhuur of bemiddeling op de onroerend goedmarkt het twee-na-hardst gegroeid in de provincie Friesland. In deze bedrijfstak groeide het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in Friesland in een jaar tijd met 1,3 procent, terwijl de gemiddelde toename in Nederland slechts 0,9 procent bedroeg. 

Dit blijkt uit onderzoek van Parel Beheer waarin, op basis van vorige maand verschenen gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), lokale verschillen en trends in de bedrijfstak ‘verhuur en handel van onroerend goed’ in kaart zijn gebracht.

groei onroerend goed.png

In de provincies Groningen, Flevoland en Friesland was de procentuele groei van het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in de bedrijfstak het afgelopen jaar het grootst. In de provincie Overijssel was de groei het kleinst en in de provincies Drenthe en Utrecht was het afgelopen jaar zelfs sprake van krimp. 

In de bedrijfstak is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in Friesland in 2021 nog wel kleiner dan gemiddeld in Nederland. Met 155 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Friesland 14,4 procent lager dan het Nederlandse gemiddelde van 181 vestigingen. 

vestigingen onroerend goed.png

In de provincies Noord-Holland, Zeeland en Utrecht is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in de bedrijfstak in 2021 het hoogst. Daartegenover is het aantal bedrijfsvestigingen in de provincies Drenthe, Groningen en Limburg het laagst.