Boeren en tuinders vroegen beperkt uitstel van belastingbetaling aan

18-05-2021 JOURE – Een Nederlandse bank heeft onderzocht hoe hoog de schuld is die bedrijven in verschillende economische sectoren hebben opgebouwd bij de Belastingdienst. Binnen de agrarische sector blijkt de opgebouwde belastingschuld minimaal. Voor de agrarische sector geldt dat 4% van de ondernemers uitstel van belastingbetaling heeft aangevraagd. In totaal hebben bedrijven in de land- en tuinbouw een belastingschuld van 133 miljoen euro. De gemiddelde schuld per bedrijf is circa 45.000 euro.

Circa 5% van de telers van sierplanten en bloembollen heeft uitstel van belasting toegekend gekregen. De bedrijven uit de sierteelt hebben gezamenlijk een schuld van 22 miljoen euro. De vooruitzichten voor deze branche zijn echter gunstig. De uitvoer neemt toe en ook de prijzen lijken op orde.

Het terugbetalen van de belastingschuld hoeft voor veel bedrijven in de sierteelt geen probleem te vormen, stelt ABN AMRO. Dat de negatieve gevolgen van de coronacrisis uiteindelijk meevielen blijkt ook uit het feit dat circa een derde van de ondernemers in sierplanten en bloembollen hun aanvankelijke belastingschuld alweer hebben afgelost.

Ook andere sectoren in de land- en tuinbouw voelden de gevolgen van corona. Vooral de afzet van fritesaardappelen en diverse vleessoorten ondervonden hinder. Het aandeel ondernemers dat uitstel van belastingbetaling heeft aangevraagd is echter laag ten opzichte van veel andere economische sectoren.