Landbouwbeleid na 3 jaar onderhandelen akkoord bevonden

24-11-2021 LEMMER – Het Europees Parlement heeft gister ingestemd met een nieuw beleid voor de Europese landbouw. Het heeft in totaal 3 jaar onderhandeling gekost voordat er eindelijk tot een akkoord gekomen kon worden. Het nieuwe landbouwbeleid zal volgens de EU “duurzamer en eerlijker” zijn. Kleine boeren krijgen meer geld, maar er wordt ook beter toegezien op naleving van de klimaat- en milieuregels.

Een deel van het geld dat bestemd is voor de landbouw moet naar klimaat- en milieumaatregelen gaan. Daarnaast wordt er ook een ‘crisispot’ van 450 miljoen euro opzijgezet om boeren te helpen in moeilijke tijden. Om er zeker van te zijn dat boerenbedrijven niet massaal omvallen wanneer de prijzen fors stijgen of de markt instabiel wordt, maakt de EU een pot van 450 miljoen euro vrij om boeren te helpen in crisistijden.

Verder wordt er beter gecontroleerd op arbeidsomstandigheden in de landbouw. Ook wordt er een nieuw mechanisme in het leven geroepen om te controleren wie hoeveel geld krijgt en of daarmee gesjoemeld wordt. Over drie weken stemmen alle lidstaten afzonderlijk nog over het plan, waarna het in 2023 zou moeten ingaan.