Landbouwmuseum verbreedt activiteiten

11-11-2020 – Het Fries Landbouwmuseum wil een stevigere rol spelen in het maatschappelijk debat over landbouw en plattelandsontwikkeling. Het wil niet alleen exposities bieden, maar ook gesprekken en lezingen faciliteren. Met die stap reageert het museumbestuur op de weggevallen provinciale subsidie voor de komende vier jaar. Door een grotere rol te pakken hoopt het museum alsnog een vorm van financiering te kunnen krijgen.

De uitbreiding van activiteiten acht de museumdirectie van belang om ook in de toekomst een rol van betekenis te kunnen blijven spelen. Ze sluit ermee aan op de adviezen die de provinciale adviescommissie voor musea meegaf. De provincie Fryslân geeft het museum voor 2021 nog eenmaal een subsidie van 200.000,- euro. Daarmee krijgt het de gelegenheid om het plan het komende jaar verder uit te werken of anders zaken af te bouwen.

Afgelopen zomer stelde de provincie vast welke culturele organisaties de komende vier jaar een subsidie krijgen. Daarvoor heeft het provinciebestuur advies gevraagd aan een externe adviescommissie. Het Fries Landbouwmuseum viel buiten de boot. Het College van Gedeputeerde Staten vindt het evenwel van belang te onderzoeken of het museum behouden kan blijven voor Fryslân. Ze geeft het museum daarom nog een kans om de adviezen van de commissie te verwerken.

De adviescommissie gaf het museum mee zich meer in het maatschappelijk debat over landbouw te mengen. Ook adviseerde ze aan de slag te gaan met het rurale verhaal van Fryslân. Het museum zou aandacht moeten besteden aan alles wat er op het platteland speelt, van agrarische ontwikkelingen tot bevolkingskrimp en sociale vraagstukken.

Medio volgend jaar besluit de provincie of er middelen beschikbaar zijn voor het nieuwe meerjarenplan.