CoronaMelder nu ook in het Fries

11-11-2020 LEMMER – De app CoronaMelder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is vanaf deze week ook beschikbaar in het Fries. Daardoor is de app nu in beide rijkstalen te gebruiken. Het ministerie van VWS ontwikkelde de CoronaMelder als hulp bij de bestrijding van het coronavirus. De CoronaMelder-app werkt in het Fries op bijna alle Android toestellen. Op een iPhone is de app helaas niet in het Fries beschikbaar.

Veel Friezen vinden een Friese versie belangrijk. Gedeputeerde Sietske Poepjes voor de Friese taal en cultuur: “It Frysk hat as offisjele taal in fanselssprekkend plak yn ús Fryske mienskip. Dat wichtige ynformaasje by it bestriden fan COVID-19 dan no ek net allinne mar yn it Nederlânsk, mar ek yn de taal fan it hert fan in grut diel fan de Friezen beskikber is, dêr bin ik fansels tige wiis mei. As it mooglik is, fertsjinnet ús Fryske taal in fanselssprekkend plak by alle wichtige kommunikaasje fan it Ryk, lykas hjir.”

Het Fries is naast het Nederlands een officiële taal in Nederland. Dit is vastgelegd in de Wet Gebruik Friese Taal (2014). De provincie heeft zich samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en VWS ingezet voor de Friese versie van de CoronaMelder. Experts van binnen en buiten de overheid werkten hieraan mee. Zogenaamde tech-community’s leverden op vrijwillige basis een bijdrage. Vrijwilligers deden honderden verbetersuggesties voor de vertalingen. De app is nu beschikbaar in elf talen.

Meer informatie over de app (in het Fries) is te vinden op www.coronamelder.nl.