Rechthebbenden van graven gezocht

11-11-2020 LEMMER – Van een aantal graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in gemeente De Fryske Marren zijn we op zoek naar rechthebbenden. In totaal gaat het om zo’n 2.400 rechthebbenden. Van die – veelal oude – graven zijn de gegevens onbekend vanwege verhuizing of overlijden van de rechthebbende. Er zijn informatiestickers bevestigd op de betreffende grafstenen, zodat duidelijk wordt om welke graven het gaat. Omdat het een omvangrijk traject is die meerdere jaren duurt, kiezen we voor een stapsgewijze aanpak. Allereerst beginnen we (de komende weken) op de begraafplaatsen in Akmarijp, Bantega en Snikzwaag.

Wat kunt u doen?
Bezoekt u regelmatig een graf waarop u een sticker aantreft? Dan verzoeken wij u om via onderstaand telefoonnummer of mailadres contact op te nemen. U kunt dan in aanmerking komen om als rechthebbende opgenomen te worden in onze begraafplaatsadministratie.

Wat is een rechthebbende?
Een rechthebbende is de eigenaar van het grafrecht van een graf. Die bepaalt wat er met een graf gebeurt en betaalt de eventuele grafrechten. De rechthebbende is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het monument. Meestal is de rechthebbende een familielid van de overledene, maar dat hoeft niet.

Geen rechthebbende gevonden
Om iedereen in de gelegenheid te stellen om te reageren op onze oproep laten we de sticker een jaar zitten. Vervolgens plaatsen we nog een jaar een sticker met de mededeling dat de grafrechten komen te vervallen. Wanneer er uiteindelijk geen rechthebbende wordt gevonden, dan vervalt het grafrecht definitief. Wij zullen in dat geval de steen verwijderen en de grafrechten voor dat graf opnieuw uitgeven. Dat betekent dat het graf geruimd wordt.

Vragen of meer informatie?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze medewerker begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 14 05 14 of stuur een e-mail naar begraafplaatsadministratie@defryskemarren.nl.