Liggeld openbaar vaarwater Lemmer

21-04-2022 LEMMER – Ook dit jaar kunt u met uw boot weer een ligplaats innemen in het openbaar vaarwater van onze gemeente. U betaalt hiervoor het tarief voor het zomerseizoen, winterseizoen of voor het hele jaar.

Los van de dagtarieven (o.a. passanten) zijn er speciale abonnementstarieven voor pleziervaartuigen in Lemmer en Sloten. Voor Lemmer gelden de abonnementstarieven in de Rienhaven, Zijlroede (tussen de Flevobrug en de Zijlroedebrug aan de Turflandzijde) en aan de noordoever van de Zijlroede tussen de Zijlroedebrug en de ingang van het Frieslandpark.

Het abonnement krijgt u na betaling bij de havenmeester, Binnenhaven 5, 8531 DS in Lemmer. Het liggeld geldt voor de periode 1 april 2022 tot 1 april 2023.

De tarieven en nadere informatie over de havengelden in Lemmer kunt u krijgen bij de havenmeester via telefoonnummer 0514 – 561 331 of vinden op www.defryskemarren.nl/liggelden.