LTO: ‘Meer landbouwgrond nodig vanwege maatschappelijke wensen’

08-03-2021 LEMMER – In de Grondvisie 2021 constateert LTO Nederland dat de land- en tuinbouw meer grond nodig heeft om meer maatschappelijke diensten te kunnen leveren. LTO pleit daarom voor de aanwinning van nieuw land, slimmer gebruik van de ruimte die er is, en betere bescherming van het landbouwareaal. 

LTO stelt voor serieus en grondig de mogelijkheid van landwinning te onderzoeken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de Noordzee. Het hoeft niet alleen ten dienste van de land- en tuinbouw. Ook stedenbouw, recreatie en natuur kunnen er wel bij varen.

Veel boeren en tuinders leveren maatschappelijke diensten via agrarisch natuurbeheer, waterberging, energiewinning, zorg- en recreatie. Door zulke diensten meer te vergoeden wordt het voor ondernemers interessanter om grond meervoudig te gebruiken.

LTO meent dat er een grote behoefte is aan een structuurimpuls. Daarbij denkt de organisatie aan een gebiedsgewijze opknapbeurt die mét moderne technologie kleine en grotere verbeteringen tot stand brengt in verkaveling, waterhuishouding en infrastructuur. Hiervoor moet in de komende kabinetsperiode enkele miljarden worden gereserveerd.