LTO Noord: ‘Groen gasproductie door boeren verdient meer steun’

05-11-2021 LEMMER – Boeren kunnen groen gas produceren uit mest. Naast dat met het groen gas huizen kunnen worden verwarmd, wordt er door de productie van groen gas ook minder CO2 uitgestoten en kan de emissie van ammoniak en methaan worden beperkt. LTO Noord roept overheden op boeren meer ruimte te geven voor het produceren van groen gas.

Op dit moment is het aantal boeren dat groen gas uit mest produceert nog vrij beperkt. Het gaat hierbij om enkele tientallen boeren in Nederland. LTO Noord stelt dat er grote stappen gemaakt kunnen worden als de overheid ondernemers daar meer in ondersteunt bij investeringen. 

Naast de productie van groen gas zijn er diverse ander manieren waarop boeren en tuinders in Nederland groene energie leveren, zoals via zonnepanelen en windmolens. Bijna de helft van de boeren en tuinders wekt duurzame energie op. Dit was tien jaar geleden nog 10%.