Minimaal 14 euro voor gemeenteambtenaren in nieuwe cao

05-11-2021 LEMMER – Gemeenteambtenaren krijgen er 3,9% salaris bij en ontvangen een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto. Ook geldt er vanaf 1 januari 2022 een minimumloon van 14 euro bruto per uur. FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF sloten woensdagavond een principe akkoord met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De leden van de vakbonden kunnen van 22 november tot en met 19 december stemmen over het principeakkoord.

Marieke Manschot, bestuurder FNV Overheid: ‘We komen van ver. De VNG wilde in eerste instantie geen enkele salarisverhoging bieden. Er wordt te makkelijk vergeten dat deze mensen hard werken om Nederland leefbaar, gezond en veilig te houden. Nu hebben we toch een cao kunnen afsluiten die recht doet aan het harde werk van de werknemers.’

Loon
De gemeenteambtenaren krijgen er 1,5% loon bij op 1 december 2021 en ook ontvangen ze een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto (naar rato van het dienstverband). Op 1 april 2022 worden de lonen met 2,4% verhoogd.

14 euro minimumloon
De bodem van 14 euro bruto per uur betekent voor alle mensen die daaronder zitten een extra salarisverhoging. Veel van hen verdienden net iets meer dan het wettelijk minimumloon van € 10,34 bruto per uur. Manschot: ‘De FNV strijdt al langer voor een wettelijk minimumloon van 14 euro. Dit is een van de grootste cao’s waarbij we 14 euro hebben afgesproken. Laten we hopen dat het nieuwe kabinet het voorbeeld van deze cao volgt voor de rest van Nederland.’

Spaarverlof en ouderschapsverlof
Vanaf 1 januari 2022 kunnen alle werknemers gebruikmaken van verlofsparen en op 1 januari 2023 krijgen ze zes bovenwettelijke vakantiedagen extra. Ook komt er meer keuzevrijheid bij het inzetten van ouderschapsverlof.

Sociale zekerheid
De ambtenaren behouden het recht op de na-wettelijke werkeloosheidsuitkering en ook het derde ziektejaar van de arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft staan. In samenwerking met het A&O Fonds wordt er gekeken naar afspraken over duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken zoals afgesproken in het Pensioenakkoord van 2020.

Thuiswerkregeling
Voor de duur van de cao krijgen alle werknemers een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Het hybride werken wordt in 2023 geëvalueerd, wat kan leiden tot nieuwe afspraken over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden zoals de hoogte van de thuiswerkvergoeding.

Druk vakbonden
De onderhandelingen tussen de vakbonden en de VNG duurden bijna een jaar. Na een eerste eindbod van de VNG, met 0% loonsverhoging, trokken de vakbonden de stekker uit de onderhandelingen. Er moest een ultimatum, een massale online demonstratie en een werkonderbreking aan te pas komen om een beter bod van de VNG af te dwingen.

185.000
De cao Gemeenten geldt voor 185.000 werknemers. Ze werken onder meer bij de brandweer, de GGD, handhaving, de groenvoorziening, verzorgen de huisvuilinzameling of houden zich bezig met uitkeringen en de participatiewet