Ook vogelgriep aangetroffen in Friesland

05-11-2021 LEMMER – Bij een watervogel bedrijf zullen er 200 vogels worden geruimd nadat er een ‘hoogpathogene variant’ van vogelgriep is vastgesteld. Hierbij kunnen vogels ernstig ziek raken of zelfs overlijden. In een straal van 10 kilometer geldt er nu een vervoersverbod voor pluimvee. Naast de dieren zelf mag er ook niet strooisel, mest en eieren worden vervoerd.

In de directe omgeving zijn er nog 12 bedrijven die nu gemonitord zullen worden. Sinds woensdag is er een ophokplicht van kracht voor commerciele bedrijven en een afschermplicht voor vogelliefhebbers.