LTO Noord: ‘Netbeheer frustreert agrarische energietransitie’

12-05-2021 LEMMER – Veel boeren en tuinders plaatsen zonnepanelen op daken van stallen en schuren. Dat vraagt van netbeheerders een grotere netaansluiting. Ook moeten zij de geproduceerde stroom afnemen. In veel gevallen lukt dat niet. Het gevolg hiervan is dat installaties niet worden aangesloten of geproduceerde stroom niet geleverd mag worden. LTO Noord trekt er over aan de bel.

Boeren en tuinders die in zonnepanelen investeerde leiden soms grote financiële schade. Ze hebben vaak meer dan een ton geïnvesteerd. Door de problemen bij netbeheerders verdampt die investering. Tientallen boeren en tuinders hebben zich met dit probleem bij LTO Noord gemeld. De organisatie roept netbeheerders op om het elektriciteitsnet uit te breiden. Ook vindt LTO Noord dat gedupeerden vergoed moeten worden.

Er zijn drie knelsituaties die veel voorkomen. Eén daarvan is de situatie waarbij bedrijven die een installatie hebben aangesloten op het net een transportbeperking krijgen, waardoor levering niet meer mogelijk is. Ook zijn er bedrijven die in eerste instantie wel bericht kregen dat ze op het net konden worden aangesloten, maar waar dat opeens niet meer kon nadat zij de subsidie kregen. Een derde knelpunt betreft bedrijven die geen subsidie kunnen aanvragen vanwege een negatieve transportbeperking. 

LTO Noord roept boeren en tuinders die te maken hebben met gevolgen van netcongestie op om zich bij de organisatie te melden. Zo kan LTO Noord beter inzicht krijgen in de totale omvang van het probleem.