LTO pleit voor politieke actie na Friese stikstofuitspraak

16-03-2021 LEMMER – LTO Nederland pleit voor politieke actie na een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een zaak tussen de provincie Friesland en de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment. Volgens de landbouworganisatie wordt met de uitspraak van de rechter het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gehanteerde systeem van erkenning van stalsystemen binnen de Regeling ammoniak en veehouderij onder grote druk gezet.

Een Friese melkveehouder heeft  geïnvesteerd in een systeem met een lagere emissie ten behoeve van intern salderen om het aantal dieren te kunnen uitbreiden. De provincie heeft dat toegestaan maar de rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat onvoldoende zeker is dat de reductie in emissie die in de Regeling amminiak en veehouderij wordt voorzien in de praktijk ook daadwerkelijk gehaald wordt. 

LTO Nederland vreest dat door de uitspraak van de rechter investeringen in technologie en innovatie om te werken aan verlaging van amminiakemissie gaan stilvallen. Voor de landbouworganisatie is dat juist een belangrijke route op weg naar een oplossing voor de stikstofcrisis.

LTO roept de provincie Friesland op om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. De organisatie wil daarnaast in overleg met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de deugdelijkheid van de onderbouwing van de gevoerde juridische argumentatie.