Maak werk van de banenafspraak

13-06-2021 LEMMER – “Haal onverwacht talent in huis”: gedeputeerde Sander de Rouwe roept ondernemers op mensen in dienst te nemen die door ziekte of een handicap moeilijker aan een baan komen.

Hij doet dit als bestuurslid van Werkgevers-Servicepunt Fryslân Werkt! Sander de Rouwe is de komende maanden, tot 1 oktober 2021, actief als ambassadeur van de Banenafspraak. De Banenafspraak is een afspraak tussen het Kabinet en werkgevers, om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan in het reguliere bedrijfsleven of bij de overheid te helpen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Een stabiele baan hebben geeft zekerheid en draagt bij aan je geluk. In Fryslân zijn nog zo’n vierduizend talenten beschikbaar, die door ziekte of een handicap moeilijk aan een baan komen. Ik roep onze Friese ondernemers op om werk te maken van de Banenafspraak en wil dit ook in mijn contacten met ondernemers bespreken de komende tijd. Juist in deze tijd is het belangrijk om plaats te maken voor deze mensen. Komt Wouter, Sanne, Auke of Alija straks uw bedrijf versterken?”

In Fryslân hadden eind vorig jaar van de 9748 mensen met een arbeidsbeperking, 4751 een Banenafspraak-baan. Het is de bedoeling dat dit aantal de komende jaren verder stijgt. De Friese werkbedrijven Empatec, Caparis en NEF zijn daarom gestart met de campagne ‘solliciteer op talent’. Met deze campagne willen ze bedrijven in Fryslân inspireren om een medewerker vanuit een sociaal werkbedrijf in dienst te nemen. Ook WerkgeversServicepunt Fryslân Werkt! zet de komende tijd extra in op het vergroten van het aantal Banenafspraak-banen.