Meedenken over afvalinzameling op 3 & 5 november

28-10-2020 LEMMER – In verband met de aangescherpte maatregelen rondom corona, organiseert onze gemeente de geplande bewonersbijeenkomsten over afvalinzameling nu digitaal. U bent van harte welkom: de bijeenkomsten zijn op 3 en 5 november. Iedereen met een internetverbinding kan meedoen en zich aanmelden. We zijn benieuwd naar uw mening over afval en de toekomst!

Afval is van ons allemaal
Afvalinzameling en afvalscheiding: onderwerpen waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. Samen met u willen we de hoeveelheid afval in onze gemeente naar beneden brengen. We doen al veel goed, maar het kan beter! We zien dat er nog te veel grondstoffen terecht komen in de grijze restcontainer, terwijl die ook hergebruikt kunnen worden. We kunnen meer ruimte overhouden in de grijze container en daarmee geld en het milieu sparen. Daarover gaan we graag met u in gesprek.

Wanneer
In september heeft de bewonersbijeenkomst in Oudemirdum plaatsgevonden. De bijeenkomsten in Joure en Lemmer konden niet meer doorgaan en organiseren we nu digitaal, zodat u thuis kunt inloggen:
– op dinsdag 3 november (15.30 – 17.45 uur)
– op donderdag 5 november (19.30 – 21.45 uur).

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier.

Wij zorgen voor een toegankelijk, digitaal programma, zodat iedereen mee kan doen. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging met uitleg.  

In gesprek over afval
In het voorjaar hebben we een inwonerspeiling gehouden over grondstof/afvalbeleid in onze gemeente en het scheiden van afval. De resultaten van deze inwonerspeiling presenteren we tijdens de bijeenkomst. Ook gaan we in gesprek over wat er nodig is om beter afval te scheiden, zowel vanuit de gemeente als vanuit de inwoners, zodat er meer ruimte over blijft in de grijze container. Dit doen we digitaal, op een toegankelijke manier zodat iedereen zijn/haar mening kan geven.

Programma
– Opening door wethouder Irona Groeneveld.
– Uitleg programma en doelstelling door gespreksleider Mieke van Heeringen.
– Presentatie over afvalbeleid en de resultaten van de inwonerspeiling door Gerben de Boer, adviseur afvalbeleid.
– Groepsgesprek over afvalinzameling en afvalscheiding
– Terugkoppeling en afsluiting.

Groepsgesprek: zit er nog ruimte in onze grijze container?
– Hoe ziet u dit als inwoners?
– En hoe bereiken we dit met elkaar?

De resultaten van de inwonerspeiling en de gesprekken zijn input voor de plannen voor de afvalinzameling in onze gemeente. We zijn benieuwd naar uw mening en zien uw aanmelding graag tegemoet!

Aanmelden
Met de aanmeldknop onderaan deze uitnodiging kunt u zich aanmelden voor één van de beide online bijeenkomsten. Na aanmelding ontvangt u een instructie.

Graag praat ik mee over afvalscheiding op:
– Dinsdagmiddag 3 november van 15.30 – 17.45 uur.
– Donderdagavond 5 november van 19.30 – 21.45 uur.

Vragen hierover kunt u mailen naar afsprakenbureau@defryskemarren.nl.

Aanmelden voor de bijeenkomst